Nemocniční kaplani v Arcidiecézi olomoucké

Psychiatrická léčebna v Kroměříži

Stránky nemocnice

Informace o klinické pastorační péči (duchovní službě) v Psychiatrické léčebně v Kroměříži

Duchovní službou se rozumí osobní setkání s pacientem (rozhovor, modlitba, svátost smíření, eucharistie, svátost nemocných). Je určena pro nemocné a jejich blzké, také pro personál, věřící i nevěřící.

Toto službou jsou v naši nemocnici pověřeni probošt P. Josef Lambor tel. 573338952
a řeholní sestra Ester Kejdová, tel. 732439077
O udělení svátostí můžete přímo požádat probošta P. Josefa Lambora.

S ohledem na svobodnou volbu pacientů a konfesní příslušnost mohou domluvit návštěvu duchovního i z jiné církve.

S prosbou o setkání se můžete obrátit na zdravotnický personál oddělení.

Program v kapli sv. Cyrila a Metoděje v areálu nemocnice
Mše sv. - v sobotu v 16:30, od 16:00 příležitost k přijetí svátosti smíření
Modlitební setkání - růženec, adorace, biblická hodina, křížová cesta nebo májová pobožnost - všední dny v 15:00