Nemocniční kaplani v Arcidiecézi olomoucké

Nemocnice Přerov

Stránky nemocnice

Klinická pastorační péče (duchovní služba) v Nemocnici Přerov

Drazí nemocní, jsem zde pro vás a nabízím vám doprovázení v tom, co právě prožíváte.
Naslouchám vašim bolestem i radostem, úzkostem i očekáváním.

A také jsem zde pro vaše příbuzné.Mohu se s vámi setkat při:
- rozhovoru
- četbě Bible a křesťanské duchovní literatury
- modlitbě
- slavení svátostí
- zprostředkování návštěvy katolického kněze a duchovního jakékoli registrované církve a náboženské společnosti (včetně možnosti slavení svátostí)

Na setkání s vámi se těší nemocniční kaplanka (pastorační asistentka Římskokatolické církve):
sr. Mgr. Marie Goretti Dřímalová

Kontaktovat mě můžete vy nebo vaši příbuzní.

Mobil: 731 619 724


O zprostředkování mé návštěvy můžete také požádat zdravotní sestry.

 

 

Mše svatá v době adventní se bude konat v přerovské nemocnici
ve čtvrtek 14. prosince 2017 ve 14:30

Svatý Mikuláš navštíví nemocné na LDN v přerovské nemocnici
v úterý 5. prosince 2017 od 14:30

 

Mše sv. za zemřelé v Nemocnici Přerov (9. 11. 2017)

 

XXII. Světový den nemocných v přerovské nemocnici (pozvánka)

 

Sv. Mikuláš na oddělení dlouhodobě nemocných

Dne 5. prosince 2013 odpoledne na oddělení dlouhodobě nemocných zavítal Mikuláš se svou družinou. Navštívil nemocné a potěšil je dobrým slovem. Pozdravil se s lékaři a zdravotníky a popřál jim hodně sil do jejich náročné služby. Všechny obdaroval pak sladkou drobností.
O osm dnů později pak se na tomto oddělení slavila adventní mše sv., které se účastnilo asi dvacítka nemocných, z toho deset pacientů bylo dopraveno ošetřovatelkami na vozíčcích. Společenství věřících s nemocnými vytvářeli zdravotníci nejen z LDN, ale též z jiných oddělení nemocnice.
Pozvanka

 

Rozhovor se sr. Marií Goretti, přerovskou nemocniční kaplankou. In Slovo pro každého, časopis přerovského děkanátu, 2013, roč. 19, č. 12, s. 7.