Nemocniční kaplani v Arcidiecézi olomoucké

Nemocnice Kyjov

Stránky nemocnice

 

 

Klinická pastorační péče (duchovní služba) v Nemocnici Kyjov

Mgr. Jan Kvaltin, vedoucí NK 773 994 991, jan.kvaltin@kyjov.charita.cz

Zdeněk Hochman 608 351 744, zdenek.hochman@kyjov.charita.cz

slouží jako nemocniční kaplani v nemocnici v úterý a čtvrtek odpoledne