Nemocniční kaplani v Arcidiecézi olomoucké

Nemocnice Milosrdných sester sv. Vincence de Paul v Kroměříži

Stránky nemocnice

Informace o klinické pastorační péči (duchovní službě) v Nemocnici Milosrdných sester v Kroměříži

Klinickou pastorační péči (duchovní službu) zajišťuje trvalý jáhen Ing. Mgr. Miroslav Šot
v době 6:00-14:30.
Po tuto dobu je zcela k dispozici pacientům, zaměstnancům NMS, případně i rodinám nemocných. (mobil: 732 700 606, e-mail: miroslav.sot@centrum.cz)

Slovo nemocničního kaplana z almanachu nemocnice k 165. výročí

K lidské existenci patří nejen činnosti, ale také utrpení. Není v našich silách, abychom se utrpení zcela zbavili. V boji s fyzickou bolestí bylo dosaženo značného pokroku, ale můžeme se učit v utrpení hledat smysl, očistnou cestu zrání a cestu naděje. Člověka nevyléčí to, že se utrpení vyhne nebo že před bolestí uteče.
Právě v každodenním překonávání drobných, ale i velkých utrpení žijeme skutečně „svůj“ život. NMS jako křesťanská nemocnice si je vědoma své povinnosti nabídnout nemocným a trpícím pacientům i duchovní útěchu, pomoc a doprovázení v nemoci a utrpení. Na vyžádání zprostředkovává duchovní pomoc věřícím pacientům i z jiných církví.
Od 1. ledna 2006 NMS vytvořila funkci „Pastoračního asistenta“. Od prvního srpna 2008 byla funkce v rámci sjednocení legislativy EU přejmenována na „ Nemocniční kaplan“ a oficiálně církevně ustanovena, v mém případě olomouckým arcibiskupem.
Nemocniční kaplan nabízí péči pacientům a personálu NMS v duchovní oblasti. Zajišťuje kontakt s duchovními ostatních církví podle přání pacienta a na vyžádání je tato služba poskytována i návštěvníkům NMS.
Duchovní péče i doprovázení v nemoci a utrpení je nabízena a není vnucována. Tato služba je uskutečňována empatickým nasloucháním a skrze projev porozumění těm, kdo trpí. Dle přání pacienta nebo rodiny je zabezpečováno pro katolické věřící naší nemocnice udělování svátosti smíření, svatého přijímání a svátost nemocných, kterou zajišťují kněží z farnosti sv. Mořice.

Prosba o trpělivost v nemoci a utrpení:
Pane, nechť se stane tvá vůle, i když ji často nechápu!
Pane, nechť se stane tvá vůle, ať jdu kamkoli a ať stojím kdekoli!
Pane, nechť se stane tvá vůle, i když to tolik bolí.

trvalý jáhen, Ing. Miroslav Šot