Nemocniční kaplani v Arcidiecézi olomoucké

Nemocnice Hranice, a.s.

Stránky nemocnice

 

Klinická pastorační péče (duchovní služba) v Nemocnici Hranice, a.s.

 

Nemocniční kaplan:
Mgr. Jaroslav Strnadel, trvalý jáhen, kontakt: 739245990