Nemocniční kaplani v Arcidiecézi olomoucké

Hospic na Svatém Kopečku u Olomouce

Stránky hospice

Informace o klinické pastorační péči (duchovní službě) v Hospici na Svatém Kopečku

Klinickou pastorační péči (duchovní službu) zajišťuje Mgr. Libuše Calábková v pondělí až pátek od 7:00 do 15:30, mobil: 775 696 424

Mše sv. se koná každou sobotu v 15:30

O udělení svátostí můžete požádat otce premonstráty, telefon 777 742 176