Nemocniční kaplani v Arcidiecézi olomoucké

Dokumenty a odkazy

 

Metodický pokyn pro duchovní péči ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb Ministerstva zdravotnictví ČR - https://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zverejnilo-metodicky-pokyn-pro-duchovni-peci-v-nemocnicich_13684_1.html

Dohoda o duchovní péči ve zdravotnictví mezi Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v České republice - http://tisk.cirkev.cz/res/data/008/001107.pdf?seek=1
dodatek č. 1 k této dohodě

Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice -
http://kaplan-nemocnice.cz

Standardy pro poskytování nemocniční kaplanské služby v Evropě - http://www.eurochaplains.org/turku_standards_czech.pdf

Evropská síť nemocničních kaplanů - http://www.eurochaplains.org/

 

Dokumenty vydané papežem a vatikánskými dikastériemi (tj. papežskými kongregacemi, radami a komisemi):

2017 František, "Úžas nad tím, co Bůh koná: Veliké věci mi učinil ten, který je mocný" (Lk 1,49).
Poselství papeže k XXV. Světovému dni nemocných

2016 František, "Jako Maria se odevzdávat milosrdnému Ježíšovi: „Udělejte všechno, co vám řekne” (Jan 2,5).
Poselství papeže Františka k XXIV. Světovému dni nemocných

2015 František, "Slepému jsem byl okem a kulhavému nohou" (Job 29,15).
Poselství papeže Františka k XXIII. Světovému dni nemocných

2014 František, Víra a láska: "Také my jsme povinni položit život za své bratry" (1 Jan 3,16).
http://tisk.cirkev.cz/ze-zahranici/poselstvi-papeze-frantiska-k-svetovemu-dni-nemocnych/

2013 Benedikt XVI., "Jdi a stejně jednej i ty“ (Lk 10,37).
http://tisk.cirkev.cz/z-vatikanu/poselstvi-benedikta-xvi-ke-svetovemu-dni-nemocnych/

2012 Benedikt XVI., "Vstaň a jdi! Tvá víra tě zachránila" (Lk 17,19).
http://tisk.cirkev.cz/res/data/140/015901.pdf?seek=1

Papežská rada pro laiky. Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě - http://skolstvi.cirkev.cz/_d/Dustojnost-seniora.pdf

Jan Pavel II. Salvifici doloris.
Apoštolský list o křesťanském smyslu lidského utrpení z 11. února 1984 - http://www.kebrle.cz/katdocs/SalvificiDoloris.htm

 

Poskytování pastorační péče v zahraničí:

Pastorace v nemocnicích Diecéze Řezno -
http://www.bistum-regensburg.de/borPage002295.asp

Nemocniční a hospicová péče v Diecézi Řezno -
www.seelsorge-pflege.de (Krankenhaus – und Hospizseelsorge im Bistum Rgb)

Mezinárodní kongres pastorační péče - http://www.salzburger-pflegekongress.de/

 

Církev v ČR:

Arcidiecéze olomoucká - www.ado.cz

Česká biskupská konference - www.cirkev.cz

 

Média:

Olomoucký arcidiecézní informátor - http://www.ado.cz/obsah/oldin

Strom barvy života, nový křesťanský časopis nejen pro seniory - http://www.casopisstrom.cz/