Nemocniční kaplani v Arcidiecézi olomoucké

Aktuality 2015

 

Pro děti, které odešly příliš brzy

Zveme rodiče, kterým zemřelo dítě, 3. adventní neděli 13. prosince 2015 na setkání, které je propojeno s celosvětovou iniciativou "Zapalme svíčku".
Z programu lze vybrat podle zájmu a možností:
Malou pouť za víru v rodinách, která vychází ve 13 hod. od katedrály a míří pěšky na Svatý Kopeček. Účastníci na začátku pouti projdou v ten den otevřenou branou Milosrdenství v katedrále sv. Václava v Olomouci. Jde o historicky první možnost, v dějinách byly tyto brány pouze v Římě.
Dále pokračuje setkání v 15 hodin mší svatou v bazilice na Svatém Kopečku u Olomouce. Zváni jsou i příbuzní a přátelé těchto rodin. Během mše bude možné donést a zapálit svíčku, která bude znázorňovat zemřelé dítě a připojit fotku dítěte, na společnou tabuli.
Po mši pokračuje setkání společným posezením a sdílením se při čaji či kávě.
Setkání organizuje Centrum pro rodinný život, společně s hnutím Dlouhá cesta.
Prosíme účastníky, aby si s sebou přinesli svíčku (případně lucerničku) a pokud chtějí, i fotografii dítěte.

Pozvánka

Bližší informace: http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/2#mala_pout

 

Pouť za předčasně narozené děti byla v neděli 15. listopadu 2015 na Svatém Kopečku

Ohlédnutí za druhým ročníkem konference HOSPITALITY

Nemocniční kaplani a dobrovolníci v setkání s alternativní spiritualitou a medicínou

První absolventi kurzu Nemocniční kaplan získali potřebnou kvalifikaci

Otevření Poradny Hořec ve Fakultní nemocnici Olomouc

 

Zdravotníci poputují na Svatý Hostýn

Lékařům, zdravotním sestrám a dalším pracovníkům ve zdravotnictví, ale také všem lidem dobré vůle je určena pouť, která se v sobotu 13. června 2015 uskuteční na Svatém Hostýně. Mši svatou od 10:15 bude slavit rektor místní baziliky P. Jiří Šolc, SJ.
Svatý Hostýn: Pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví se na Svatém Hostýně koná již pátým rokem. Program letos nabídne již zmíněnou bohoslužbu a po ní od 11:30 společnou modlitbu Cesty světla.
Na 13. hodinu je plánováno svátostné požehnání a od 13:30 se uskuteční koncert duchovní hudby, na kterém se představí Datio – dívčí sbor střední pedagogické a zdravotnické školy sv. Anežky z Oder – a sbor Ondrášek novojičínské ZUŠ.
Příloha: Pozvání, program

 

Olomoucký arcibiskup slavil mši se zdravotníky
XXIII. Světový den nemocných v Nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích

 

IV. jarní republikové setkání nemocničních kaplanů Rajhrad 2015

Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR a Oblastní charita Rajhrad pořádají ve čtvrtek 14. května 2015 v prostorách Chráněného bydlení sv. Luisy v Rajhradě u Brna IV. jarní republikové setkání nemocničních kaplanů.
Dopoledne zazní přednášky PhDr. Kateřiny Lachmanové, Th.D.: Syndrom pomocníka a jiná úskalí pomáhajících profesí. Odpoledne bude patřit sdělením členů výboru KANK v ČR a biskupských delegátů pro pastoraci nemocných jednotlivých diecézí. Setkání uzavře mše sv. slavená v kapli místního hospicu.
Podrobné informace o programu a přihlášení na setkání obsahují přílohy:
Program
Závazná písemná přihláška

 

XXIII. světový den nemocných v Arcidiecézi olomoucké

V den liturgické památky Panny Marie Lurdské (11. února) si církev připomíná Světový den nemocných. Jeho slavení ustanovil v roce 1993 sv. Jan Pavel II. U příležitosti letošního dvacátého třetího ročníku vydal papež František poselství, ve kterém se obrací především k pracovníkům a dobrovolníkům ve zdravotnictví. A vybízí je ke společné meditaci nad úryvkem z knihy Job: „Slepému jsem byl okem a kulhavému nohou“ (29, 15).

Během února proběhne řada akcí k připomenutí XXIII. světového dne nemocných:
V úterý 3. 2. 2015 v 18 hod. v Katolickém domě v Zábřehu na Moravě se uskuteční vernisáž výstavy „Být nablízku“ a beseda o službě nemocničních kaplanů.

Ve středu 11. 2. 2015 v 18 hod. se olomoucký arcibiskup Jan Graubner setká s lékaři a zdravotníky při slavení mše sv. v dominikánském kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie (Slovenská 14) a následné besedě v klášterním refektáři. V pátek 20. 2. zavítá do Fakultní nemocnice Olomouc a navštíví nemocné.
Dne 11. 2. pozdraví Mons. Josef Hrdlička pacienty ve Vojenské nemocnici Olomouc a v 16.45 hod. bude sloužit mši sv. v kostele sv. Štěpána (v nemocničním areálu) za nemocné a pracovníky ve zdravotnictví.

V tento den v mnoha nemocnicích pracovníci ve zdravotnictví a pacienti mají možnost společně prožít mši sv.:
15:00 Nemocnice Přerov - budova LDN
13:45 Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích - nemocniční kaple
15:30 Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně - budova LDN
14:00 Městská nemocnice s poliklinikou Uherský Brod - budova LDN

Poselství sv. Otce u příležitosti 23.světového dne nemocných 11.února 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračování