Nemocniční kaplani v Arcidiecézi olomoucké

ADP-SANCO Prostějov, dům domácí péče

Stránky ADP-SANCO

 

 

Klinická pastorační péče (duchovní služba) v ADP SANCO Prostějov

Ing. Mgr. Marie Nejedlá, Ph.D., tel. 774 051 163, majka.nejedla@centrum.cz