Oslavy 20. výročí obnovení CMTF UP v Olomouci


Zprávy z arcidiecéze, rss-čbk
Vloženo 03 Prosinec 2010 13:51

Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci si v příštích dnech připomíná 20. výročí svého obnovení. Letošní oslavy se pojí s dalšími slavnostními událostmi, jež jsou významné pro fakultu i univerzitu, a mohou se jich zúčastnit posluchači denního i kombinovaného studia, a to jak v Olomouci, tak v Brně, kde fakulta rovněž vyučuje.

Olomouc: Fakulta zrušená 14. července 1950 byla obnovena a začleněna do svazku Univerzity Palackého v Olomouci na základě zákona o bohosloveckých fakultách z 3. května 1990. (V letech 1969-1974 působila v Olomouci pobočka litoměřické teologické fakulty.) Výuka byla zahájena 8. října 1990 a přesně o dva týdny později proběhlo slavnostní začlenění fakulty do svazku univerzity, jemuž předsedal tehdejší rektor UP prof. Josef Jařab. Prvním děkanem byl jmenován prof. ThDr. Vojtěch Tkadlčík.

Letošní oslavy se pojí s dalšími slavnostními událostmi, jež jsou významné pro fakultu i univerzitu – s udělením čestného doktorátu teologie jednomu z nejvýznamnějších dnešních českých teologů Mons. prof. Dr. Karlu Skalickému, Th.D., a s inaugurací děkanky RNDr. Ivany Vlkové, Th.D. Oslavy jsou koncipovány tak, že se jich mohou zúčastnit posluchači denního i kombinovaného studia, a to jak v Olomouci, tak v Brně, kde fakulta rovněž vyučuje.

V sobotu 4. prosince 2010 v 8.00 hodin se v olomouckém kostele sv. Michala koná děkovná mše svatá, kterou celebruje proděkan CMTF doc. Petr Chalupa, Th.D. Ve 14.30 hodin pak v učebně 11/3 v budově CMTF (Univerzitní 22) proběhne zahájení výstavky o publikační činnosti CMTF UP v letech 1990-2010 a představení reprezentativního sborníku k 20. výročí obnovení CMTF UP.

V úterý 7. prosince v 18.00 hodin celebruje v kostele sv. Michala slavnostní mši Velký kancléř fakulty, olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Na bohoslužbu naváže v 19.00 hodin pásmo duchovní hudby a slova Nahé jsou všechny národy bez knih, které připravili studenti a absolventi CMTF UP. Pásmo propojí západní hudbu a východní slovo (Proglas Konstantina-Cyrila) jako výraz toho, že olomoucká teologická fakulta je současně západní, římskokatolická, a Cyrilometodějská.

Hlavní část oslav se koná ve středu 8. prosince. V 9.30 hodin začíná v aule Filozofické fakulty UP inaugurace děkanky CMTF UP RNDr. Ivany Vlkové, Th.D., pro druhé funkční období (2010-2014) a především udělení čestného doktorátu teologie Mons. prof. Dr. Karlu Skalickému, Th.D. Ve 12.00 hodin se pak koná uč. 11/3 v budově CMTF slavnostní shromáždění akademické obce a prezentace sborníku Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci v letech 1990-2010, jehož editorem je prof. PhDr. Miloslav Pojsl. Publikace zaznamenává činnost fakulty v uvedených letech, obsahuje však také pasáže týkající se rozvoje teologických studií v Olomouci od založení univerzity v 16. století a pozornost věnuje dosud málo zpracovanému období mezi lety 1860 a 1950. Text doprovází obsáhlá obrazová dokumentace.

Na sobotu 11. prosince je naplánován program pro posluchače brněnských studijních skupin. V 8.00 hodin slouží v kostele Sv. Rodiny (Grohova 18) závěrečnou děkovnou mši proděkan CMTF doc. Damián Němec, dr. Na 16. hodinu je naplánováno setkání v učebně C21 Filozofické fakulty MU (A. Nováka 1 – CMTF již pátý rok koná výuku v pronajatých prostorách FF MU), na jehož začátku se prof. PhDr. Jana Nechutova, CSc., zamyslí nad významem studia teologie v kontextu dalších humanitních oborů. Motto zamyšlení prof. Nechutové zní „Muži athénští!“ a je převzato ze 17. kapitoly Skutků apoštolů. Na závěr setkání bude také posluchačům brněnských studijních skupin představen sborník k 20. výročí obnovení CMTF UP.

Kontakt pro další informace:

Mgr. Pavel Černuška, Ph.D., proděkan CMTF UP

tel.: 585 637 121

mobil: 739 249 026

e-mail: Pavel.Cernuska@upol.cz

 

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
Add to calendar

Sochy pro Velehrad

Jubileum
Rudolfa Jana

 

rudolf-jan

 

Majetkové narovnání
(tzv. restituce)

 

majetkove-narovnani

ehp-fondy

OLDIN

 

Apoštolát modlitby

apostolat-modlitby

 

Hledat

 

WebArchiv - archiv českého webu